Eikoh Sanrio Hello Kitty Festival Pattern Yukata Plush

by Eikoh
Sold out
$59.99
$49.99

Eikoh Sanrio Hello Kitty Festival Pattern Yukata Kimono Plush

Size: 8cm

Official licensed by Eikoh