Idolish7 Keychain Plush - Sogo Osaka, Iroi Izumi, Nagi Rokuya, Tenn Jujo, Momo, Ryunosuke Tsunashi

by Banpresto
Sold out
$21.99
$18.99

Idolish7 Keychain Plush - Sogo Osaka, Iroi Izumi, Nagi Rokuya, Tenn Jujo, Momo, Ryunosuke Tsunashi

Size: 15cm