B-Project: Kodou*Ambitious - MooNs Bath Towel (Hikaru Osari, Tatsuhiro Nome, Kazuna Masunaga, Momotaro Onzai, Mikado Sekimura)

by FuRyu
Save 12%
$25.99
$22.99

B-Project: Kodou*Ambitious MooNs Bath Towel

Size: H60cm x W120cm

Characters: Hikaru Osari, Tatsuhiro Nome, Kazuna Masunaga, Momotaro Onzai, Mikado Sekimura