Eikoh Sanrio Hello Kitty Festival Pattern Yukata Plush

by Eikoh
Save 19%
$15.99
$12.99

Eikoh Sanrio Hello Kitty Festival Pattern Yukata Kimono Plush

Size: 8cm

Official licensed by Eikoh